Prototip d'edifici per restaurant McDonald's

Descripción breve:

Desenvolupat per a Dosintar S.L.

Projecte d’estructures i instal·lacions d’edifici prototip estàndard de dos plantes a nivell estatal per Restaurants McDonald’s

  • Estructura metàl·lica amb forjats de formigó armat en xapa col·laborant
  • Climatització per unitats compactes tipus roof-top
  • Plaques solars termodinàmiques per producció de a.c.s.
  • Instal·lacions interiors completes: Baixa tensió, sanejament, fontaneria, PCI...