Formulari de contacte

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les dades personals que ens facilita a través d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer de l'entitat. Roig Enginyer amb la finalitat de donar resposta a les seves preguntes i suggeriments. Un. té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar per escrit dirigit a:." Roig Enginyer, Carrer Pare Vilaseca, 13, Igualada

Dades de contacte

Roig Enginyer
938 034 034
info@roigenginyer.cat
Carrer Pare Vilaseca, 13
Igualada
08700 - Barcelona